Despre Proiect

Proiectul EGALO – Egalitatea accesului la locuri de muncă și ocupare în Nord-Vest se adresează  persoanelor având domiciliul sau reședința (viză de flotant) în regiunea Nord-Vest respectiv în județele Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu Mare și Sălaj.

Proiectul se desfășoară pe parcursul a 18 luni, între 1 august 2018 și 31 ianuarie 2020.

Vă puteți înscrie până pe 30 noiembrie 2019.

Grupul țintă este format din 510 persoane, din care

·        255 de persoane trebuie să fie șomeri și persoane inactive. Din aceste 255 persoane:

o   102 persoane vor fi persoane având vârsta 54 – 65 ani;

o   153 de persoane vor fi persoane cu nivel de educație ISCED 3 (studii liceale) și ISCED 4 (studii post-liceale);

·        102 persoane vor aparține minorității rome;

·        153 de persoane vor fi din mediul rural.

Obiectivele proiectului sunt

·        Consilierea în carieră (redactare CV, pregătire pentru interviu de angajare, testarea abilităților și aptitudinilor);

·        Instruirea a 410 persoane, printr-unul din cele 3 cursuri ANC cu durata de 72 ore:

o   Lucrător comercial (se poate desfășura acum)

o   Agent de vânzări (se va desfășura în a doua jumătate a anului viitor)

o   Competențe informatice (se va desfășura anul viitor)

·        Medierea pe piața muncii și angajarea a 260 persoane;

Pentru participanții la cursuri vom oferi o subvenție de 5 lei/oră (360 lei) și o masă caldă în fiecare zi de curs.

Despre Proiect - ce am realizat

 Proiectul s-a desfășurat în regiunea Nord-Vest, în perioada planificată, și s-a încheiat pe 31 ianuarie 2020.

Am reușit coagularea unui grup țintă de Grupul țintă format din 557 persoane, din care

·        292 de șomeri și persoane inactive. Din aceste 292 persoane:

o   116 persoane au vârsta 54 – 65 ani;

o   176 de persoane au un nivel de educație ISCED 3 (studii liceale) și ISCED 4 (studii post-liceale);

·        106 persoane aparțin minorității rome;

·        159 persoane au domiciliul în mediul rural.

Realizările proiectului sunt

·        Consilierea în carieră (redactare CV, pregătire pentru interviu de angajare, testarea abilităților și aptitudinilor) pentru întreg grupul țintă;

·        Instruirea și certificarea a 453 persoane, prin unul din cele 3 cursuri acreditate ANC cu durata de 72 ore:

o   Lucrător comercial

o   Agent de vânzări

o   Competențe informatice

·        Medierea pe piața muncii și angajarea a 292 persoane;

Toți participanții la cursurile acreditate ANC au primit o masă caldă pe zi, pe durata cursului și subvenția de 360 lei.