Despre Proiect

Proiectul EGALO – Egalitatea accesului la locuri de muncă și ocupare în Nord-Vest se adresează  persoanelor având domiciliul sau reședința (viză de flotant) în regiunea Nord-Vest respectiv în județele Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu Mare și Sălaj.

Proiectul se desfășoară pe parcursul a 18 luni, între 1 august 2018 și 31 ianuarie 2020.

Vă puteți înscrie până pe 30 noiembrie 2019.

Grupul țintă este format din 510 persoane, din care

 • 255 de persoane trebuie să fie șomeri și persoane inactive. Din aceste 255 persoane:

  • 102 persoane vor fi persoane având vârsta 54 – 65 ani;

  • 153 de persoane vor fi persoane cu nivel de educație ISCED 3 (studii liceale) și ISCED 4 (studii post-liceale);

 • 102 persoane vor aparține minorității rome;

 • 153 de persoane vor fi din mediul rural.

Obiectivele proiectului sunt

 • Consilierea în carieră (redactare CV, pregătire pentru interviu de angajare, testarea abilităților și aptitudinilor);

 • Instruirea a 410 persoane, printr-unul din cele 3 cursuri ANC cu durata de 72 ore:

  • Lucrător comercial (se poate desfășura acum)

  • Agent de vânzări (se va desfășura în a doua jumătate a anului viitor)

  • Competențe informatice (se va desfășura anul viitor)

 • Medierea pe piața muncii și angajarea a 260 persoane;

Pentru participanții la cursuri vom oferi o subvenție de 5 lei/oră (360 lei) și o masă caldă în fiecare zi de curs.