HR Perform Training

HR Perform Training este un furnizor de servicii de consultanță în achiziții publice, resurse umane, finanțări nerambursabile și de formare profesionala. Bazându-se pe echipa sa de experți și consultanți cu o vasta experiența profesională,  HR Perform Training  a oferit, din anul 2011, servicii de calitate în trei proiecte cu finanțare europeana POSDRU

 HR Perform Training are o experiență de peste 7 ani în formare profesionala și a deținut/deține 8 autorizații pentru de cursuri de calificare, recalificare, specializare și perfecționare, având un portofoliu peste 1350 persoane care au absolvit programe de formare profesională. 

Picoil Info Consult

Picoil Info Consult este o firmă de training și consultanță în domeniul Resurselor Umane, înființata în 1996, cu misiunea de a oferi clienților săi servicii de cea mai buna calitate în domeniul programelor de specializare, perfecționare și calificare în diverse domenii, selecție si

recrutare de personal, evaluare de personal, diagnoza organizaționala, fiind acreditată ca și furnizor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de munca atât pentru servicii de informare și consiliere cât și mediere pe piața muncii.

Picoil Info Consult este furnizor acreditat ANC de formare profesională, portofoliul său cuprinzând organizarea a peste 460 de programe de instruire la care au participat peste 6.700 de persoane, incluzând proiecte de anvergura cum ar fi organizarea, pentru Nokia, a unor cursuri de specializare la care au participat peste 350 de cursanți.

În domeniul proiectelor cu finanțare europeană, Picoil Info Consult a implementat cu succes 5 proiecte PHARE, un proiect POSDRU și în prezent participă la implementarea a două proiect POCU și două proiecte Horizont 2020.